REKLAMA NA KANALE PLANSZOWYM

OGŁOSZENIA DROBNE

ogłoszenie ukazuje się co najmniej jeden raz na pół godziny przez 24h

emisja 30 sekund
1 tydzień 25,00 zł
2 tygodnie 35,00 zł
3 tygodnie 55,00 zł
4 tygodnie 65,00 zł

REKLAMA W TZW. TELETEKŚCIE /PLANSZA/

Reklama ukazuje się co najmniej jeden raz na pół godziny przez 24h, na osobnym kanale przeznaczonym wyłącznie na ogłoszenia drobne i reklamy.

  • produkcja planszy reklamowej 112,00 + VAT
  • (jeżeli posiadają Państwo już reklamę, kosztów produkcji nie liczymy)

 

emisja 30 sekund 60 sekund
1 tydzień 55,50 zł + VAT 61,50 zł + VAT
2 tygodnie 73,00 zł + VAT 95,00 zł + VAT
3 tygodnie 95,00 zł + VAT 129,00 zł + VAT
4 tygodnie 117,00 zł + VAT 151,00 zł + VAT
SPECYFIKACJA REKLAMY:

Plansza – Rozdzielczość 1920x1080, format .jpg

REKLAMA W PROGRAMIE LOKALNYM /film lub plansza reklamowa/

Reklama ukazuje się przed lub po wiadomościach zduńskowolskich.

 

  • produkcja filmu reklamowego 560,00 + VAT
  • produkcja planszy reklamowej 224,00 + VAT
  • (jeżeli posiadają Państwo już reklamę, kosztów produkcji nie liczymy)

 

emisja 30 sekund 60 sekund
1 emisja 75,50 zł + VAT 117,50 zł + VAT
1 tydzień 151,00 zł + VAT 235,00 zł + VAT
2 tygodnie 274,50 zł + VAT 442,50 zł + VAT
3 tygodnie 392,00 zł + VAT 560,00 zł + VAT
4 tygodnie 431,00 zł + VAT 694,50 zł + VAT

Dodatkowe usługi:

FILM PROMOCYJNY

Nagranie do 5 min 1000 zł + VAT

Emisja liczona jest jak w reklamie (np. kwota za ilość emisji w jednym tygodniu pomnożona przez ilość minut)

 

NAGRANIE WYPOWIEDZI (1 osoby)

Do 2 minuty 200,00 zł + VAT – każda kolejna minuta dodatkowe 200,00 zł + VAT.

Emisja liczona jest jak w reklamie (np. kwota za ilość emisji w jednym tygodniu pomnożona przez ilość minut)

 

MUZYKA DO REKLAMY LUB FILMU PROMOCYJNEGO DO INDYWIDUALNEGO WYKORZYSTANIA

112,00 zł + VAT

 

SPECYFIKACJA REKLAMY:

Film – Rozdzielczość Full HD, 1920 x1080 pikseli, MPEG-4

Plansza – Rozdzielczość Full HD, 1920x1080, format .jpg

„INFORMATOR LOKATOR”

Bezpłatny kwartalnik Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”
ul. Osmolińska 6
98-220 Zduńska Wola
e-mail: zwmedia@post.pl, informator_lokator@o2.pl

Redaktor Naczelny Anna Perka annaperka1@wp.pl tel. 601-841-779
dział reklamy Agata Golińska agata.golinska@zwmedia.pl tel. 43 823-34-44

Gazeta dostarczana jest przez dozorców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator w nakładzie 6500 szt. wprost do skrzynek pocztowych lokatorów.

Projekt 150,00+ VAT

  •  (jeżeli posiadają Państwo już reklamę, kosztów produkcji nie liczymy)
1 strona (okładka) 400,00 zł + VAT 7 cm x 18 cm
Cała strona 550,00 zł + VAT 25cm x 18cm
½ strony 400,00 zł + VAT 12,5cm x 18cm
¼ strony 300,00 zł + VAT 6,5cm x 18cm lub 12,5cm x 9cm
⅛ strony 200,00 zł + VAT 6,5cm x 9cm

 

Pliki do druku proszę zapisać w formacie pdf, 300 dpi, CMYK