PROGRAM Z TŁUMACZENIEM MIGOWYM

redaktor naczelna Anna Perka annaperka1@wp.pl tel. 601 841 779
dziennikarz Tomasz Stolecki tomasz.stolecki@poczta.onet.pl tel. 693 438 869
operator Maciej Jurkowski biuro@mjurkowski.com tel. 665 011 937
operator Sebastian Kołodziejek biuro@miastozdrona.pl tel. 600 230 989
reklama Agata Golińska zwmedia@post.pl tel. 43 823 34 44