„INFORMATOR LOKATOR”

Bezpłatny kwartalnik Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” ul. Osmolińska 6 98-220 Zduńska Wola e-mail: zwmedia@post.pl, informator_lokator@o2.pl Redaktor Naczelna Anna Perka annaperka1@wp.pl tel. 601-841-779 dział reklamy Agata Golińska zwmedia@post.pl tel. 43 823-34-44 Gazeta dostarczana jest przez dozorców Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator w nakładzie 6500 szt. wprost do skrzynek pocztowych lokatorów.